Beyneu, August 2024

Date Hijri Day Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
1 August 25 Muharram Thursday 04:22 06:00 13:29 18:37 20:50 22:28
2 August 26 Muharram Friday 04:24 06:01 13:28 18:36 20:49 22:26
3 August 27 Muharram Saturday 04:26 06:03 13:28 18:35 20:48 22:24
4 August 28 Muharram Sunday 04:28 06:04 13:28 18:34 20:46 22:22
5 August 29 Muharram Monday 04:29 06:05 13:28 18:33 20:45 22:20
6 August 30 Muharram Tuesday 04:31 06:06 13:28 18:33 20:43 22:18
7 August 1 Safar Wednesday 04:33 06:07 13:28 18:32 20:42 22:16
8 August 2 Safar Thursday 04:35 06:09 13:28 18:31 20:41 22:14
9 August 3 Safar Friday 04:36 06:10 13:28 18:30 20:39 22:12
10 August 4 Safar Saturday 04:38 06:11 13:28 18:29 20:38 22:10
11 August 5 Safar Sunday 04:40 06:12 13:27 18:28 20:36 22:08
12 August 6 Safar Monday 04:41 06:13 13:27 18:27 20:35 22:06
13 August 7 Safar Tuesday 04:43 06:15 13:27 18:26 20:33 22:04
14 August 8 Safar Wednesday 04:45 06:16 13:27 18:25 20:31 22:02
15 August 9 Safar Thursday 04:47 06:17 13:27 18:23 20:30 22:00
16 August 10 Safar Friday 04:48 06:18 13:27 18:22 20:28 21:58
17 August 11 Safar Saturday 04:50 06:19 13:26 18:21 20:27 21:56
18 August 12 Safar Sunday 04:52 06:21 13:26 18:20 20:25 21:54
19 August 13 Safar Monday 04:53 06:22 13:26 18:19 20:23 21:51
20 August 14 Safar Tuesday 04:55 06:23 13:26 18:18 20:22 21:49
21 August 15 Safar Wednesday 04:57 06:24 13:25 18:16 20:20 21:47
22 August 16 Safar Thursday 04:58 06:25 13:25 18:15 20:18 21:45
23 August 17 Safar Friday 05:00 06:27 13:25 18:14 20:16 21:43
24 August 18 Safar Saturday 05:01 06:28 13:25 18:13 20:15 21:41
25 August 19 Safar Sunday 05:03 06:29 13:24 18:11 20:13 21:39
26 August 20 Safar Monday 05:05 06:30 13:24 18:10 20:11 21:37
27 August 21 Safar Tuesday 05:06 06:31 13:24 18:09 20:09 21:34
28 August 22 Safar Wednesday 05:08 06:33 13:23 18:07 20:08 21:32
29 August 23 Safar Thursday 05:09 06:34 13:23 18:06 20:06 21:30
30 August 24 Safar Friday 05:11 06:35 13:23 18:05 20:04 21:28
31 August 25 Safar Saturday 05:12 06:36 13:23 18:03 20:02 21:26