Beyneu, September 2024

Date Hijri Day Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
1 September 26 Safar Sunday 05:14 06:37 13:22 18:02 20:00 21:24
2 September 27 Safar Monday 05:15 06:39 13:22 18:00 19:58 21:21
3 September 28 Safar Tuesday 05:17 06:40 13:22 17:59 19:57 21:19
4 September 29 Safar Wednesday 05:18 06:41 13:21 17:57 19:55 21:17
5 September 1 Rabi al-Awaal Thursday 05:20 06:42 13:21 17:56 19:53 21:15
6 September 2 Rabi al-Awaal Friday 05:21 06:43 13:21 17:54 19:51 21:13
7 September 3 Rabi al-Awaal Saturday 05:23 06:45 13:20 17:53 19:49 21:11
8 September 4 Rabi al-Awaal Sunday 05:24 06:46 13:20 17:51 19:47 21:08
9 September 5 Rabi al-Awaal Monday 05:26 06:47 13:20 17:50 19:45 21:06
10 September 6 Rabi al-Awaal Tuesday 05:27 06:48 13:19 17:48 19:43 21:04
11 September 7 Rabi al-Awaal Wednesday 05:29 06:50 13:19 17:47 19:41 21:02
12 September 8 Rabi al-Awaal Thursday 05:30 06:51 13:19 17:45 19:40 21:00
13 September 9 Rabi al-Awaal Friday 05:32 06:52 13:18 17:44 19:38 20:58
14 September 10 Rabi al-Awaal Saturday 05:33 06:53 13:18 17:42 19:36 20:56
15 September 11 Rabi al-Awaal Sunday 05:34 06:54 13:17 17:41 19:34 20:54
16 September 12 Rabi al-Awaal Monday 05:36 06:56 13:17 17:39 19:32 20:51
17 September 13 Rabi al-Awaal Tuesday 05:37 06:57 13:17 17:37 19:30 20:49
18 September 14 Rabi al-Awaal Wednesday 05:39 06:58 13:16 17:36 19:28 20:47
19 September 15 Rabi al-Awaal Thursday 05:40 06:59 13:16 17:34 19:26 20:45
20 September 16 Rabi al-Awaal Friday 05:41 07:00 13:16 17:33 19:24 20:43
21 September 17 Rabi al-Awaal Saturday 05:43 07:02 13:15 17:31 19:22 20:41
22 September 18 Rabi al-Awaal Sunday 05:44 07:03 13:15 17:29 19:20 20:39
23 September 19 Rabi al-Awaal Monday 05:45 07:04 13:15 17:28 19:18 20:37
24 September 20 Rabi al-Awaal Tuesday 05:47 07:05 13:14 17:26 19:16 20:35
25 September 21 Rabi al-Awaal Wednesday 05:48 07:06 13:14 17:24 19:15 20:33
26 September 22 Rabi al-Awaal Thursday 05:49 07:08 13:14 17:23 19:13 20:31
27 September 23 Rabi al-Awaal Friday 05:51 07:09 13:13 17:21 19:11 20:29
28 September 24 Rabi al-Awaal Saturday 05:52 07:10 13:13 17:19 19:09 20:27
29 September 25 Rabi al-Awaal Sunday 05:53 07:11 13:13 17:18 19:07 20:25
30 September 26 Rabi al-Awaal Monday 05:55 07:13 13:12 17:16 19:05 20:23