Janaozen, November 2024

Date Hijri Day Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
1 November 28 Rabi al-Akhir Friday 06:43 08:00 13:15 16:40 18:23 19:40
2 November 29 Rabi al-Akhir Saturday 06:44 08:02 13:15 16:39 18:22 19:39
3 November 1 Jumada al-Awaal Sunday 06:46 08:03 13:15 16:38 18:21 19:38
4 November 2 Jumada al-Awaal Monday 06:47 08:04 13:15 16:37 18:19 19:37
5 November 3 Jumada al-Awaal Tuesday 06:48 08:05 13:15 16:36 18:18 19:36
6 November 4 Jumada al-Awaal Wednesday 06:49 08:07 13:15 16:34 18:17 19:35
7 November 5 Jumada al-Awaal Thursday 06:50 08:08 13:15 16:33 18:16 19:34
8 November 6 Jumada al-Awaal Friday 06:51 08:09 13:15 16:32 18:15 19:33
9 November 7 Jumada al-Awaal Saturday 06:52 08:11 13:15 16:31 18:13 19:32
10 November 8 Jumada al-Awaal Sunday 06:54 08:12 13:15 16:30 18:12 19:31
11 November 9 Jumada al-Awaal Monday 06:55 08:13 13:16 16:29 18:11 19:30
12 November 10 Jumada al-Awaal Tuesday 06:56 08:15 13:16 16:28 18:10 19:29
13 November 11 Jumada al-Awaal Wednesday 06:57 08:16 13:16 16:27 18:09 19:28
14 November 12 Jumada al-Awaal Thursday 06:58 08:17 13:16 16:26 18:08 19:27
15 November 13 Jumada al-Awaal Friday 06:59 08:18 13:16 16:25 18:07 19:27
16 November 14 Jumada al-Awaal Saturday 07:00 08:20 13:16 16:24 18:06 19:26
17 November 15 Jumada al-Awaal Sunday 07:01 08:21 13:16 16:23 18:05 19:25
18 November 16 Jumada al-Awaal Monday 07:02 08:22 13:17 16:22 18:05 19:24
19 November 17 Jumada al-Awaal Tuesday 07:04 08:23 13:17 16:22 18:04 19:24
20 November 18 Jumada al-Awaal Wednesday 07:05 08:25 13:17 16:21 18:03 19:23
21 November 19 Jumada al-Awaal Thursday 07:06 08:26 13:17 16:20 18:02 19:23
22 November 20 Jumada al-Awaal Friday 07:07 08:27 13:18 16:20 18:02 19:22
23 November 21 Jumada al-Awaal Saturday 07:08 08:28 13:18 16:19 18:01 19:21
24 November 22 Jumada al-Awaal Sunday 07:09 08:30 13:18 16:18 18:00 19:21
25 November 23 Jumada al-Awaal Monday 07:10 08:31 13:18 16:18 18:00 19:21
26 November 24 Jumada al-Awaal Tuesday 07:11 08:32 13:19 16:17 17:59 19:20
27 November 25 Jumada al-Awaal Wednesday 07:12 08:33 13:19 16:17 17:59 19:20
28 November 26 Jumada al-Awaal Thursday 07:13 08:34 13:19 16:16 17:58 19:19
29 November 27 Jumada al-Awaal Friday 07:14 08:35 13:20 16:16 17:58 19:19
30 November 28 Jumada al-Awaal Saturday 07:15 08:37 13:20 16:15 17:57 19:19