Petropavl, November 2023

Date Hijri Day Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
1 November 17 Rabi al-Akhir Wednesday 06:44 08:21 13:12 16:00 17:52 19:29
2 November 18 Rabi al-Akhir Thursday 06:46 08:23 13:12 15:58 17:50 19:27
3 November 19 Rabi al-Akhir Friday 06:47 08:25 13:12 15:56 17:48 19:26
4 November 20 Rabi al-Akhir Saturday 06:49 08:27 13:12 15:54 17:46 19:24
5 November 21 Rabi al-Akhir Sunday 06:51 08:29 13:12 15:52 17:44 19:22
6 November 22 Rabi al-Akhir Monday 06:53 08:31 13:12 15:51 17:42 19:21
7 November 23 Rabi al-Akhir Tuesday 06:54 08:33 13:12 15:49 17:40 19:19
8 November 24 Rabi al-Akhir Wednesday 06:56 08:35 13:12 15:47 17:38 19:17
9 November 25 Rabi al-Akhir Thursday 06:58 08:37 13:12 15:45 17:36 19:16
10 November 26 Rabi al-Akhir Friday 07:00 08:39 13:12 15:44 17:35 19:14
11 November 27 Rabi al-Akhir Saturday 07:01 08:41 13:12 15:42 17:33 19:13
12 November 28 Rabi al-Akhir Sunday 07:03 08:43 13:13 15:40 17:31 19:11
13 November 29 Rabi al-Akhir Monday 07:05 08:45 13:13 15:39 17:29 19:10
14 November 1 Jumada al-Awaal Tuesday 07:06 08:47 13:13 15:37 17:28 19:09
15 November 2 Jumada al-Awaal Wednesday 07:08 08:49 13:13 15:36 17:26 19:07
16 November 3 Jumada al-Awaal Thursday 07:09 08:51 13:13 15:34 17:24 19:06
17 November 4 Jumada al-Awaal Friday 07:11 08:53 13:13 15:33 17:23 19:05
18 November 5 Jumada al-Awaal Saturday 07:13 08:55 13:14 15:31 17:21 19:04
19 November 6 Jumada al-Awaal Sunday 07:14 08:57 13:14 15:30 17:20 19:03
20 November 7 Jumada al-Awaal Monday 07:16 08:59 13:14 15:29 17:18 19:02
21 November 8 Jumada al-Awaal Tuesday 07:17 09:01 13:14 15:27 17:17 19:01
22 November 9 Jumada al-Awaal Wednesday 07:19 09:03 13:14 15:26 17:16 19:00
23 November 10 Jumada al-Awaal Thursday 07:20 09:04 13:15 15:25 17:14 18:59
24 November 11 Jumada al-Awaal Friday 07:22 09:06 13:15 15:24 17:13 18:58
25 November 12 Jumada al-Awaal Saturday 07:23 09:08 13:15 15:23 17:12 18:57
26 November 13 Jumada al-Awaal Sunday 07:25 09:10 13:16 15:22 17:11 18:56
27 November 14 Jumada al-Awaal Monday 07:26 09:11 13:16 15:21 17:10 18:55
28 November 15 Jumada al-Awaal Tuesday 07:27 09:13 13:16 15:20 17:09 18:55
29 November 16 Jumada al-Awaal Wednesday 07:29 09:15 13:17 15:19 17:08 18:54
30 November 17 Jumada al-Awaal Thursday 07:30 09:16 13:17 15:18 17:07 18:53