Ekibastuz, January 2019

Date Hijri Day Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
1 January 23 Rabi al-Akhir Tuesday 07:21 09:01 13:07 15:17 17:04 18:43
2 January 24 Rabi al-Akhir Wednesday 07:21 09:00 13:08 15:18 17:05 18:44
3 January 25 Rabi al-Akhir Thursday 07:21 09:00 13:08 15:19 17:06 18:45
4 January 26 Rabi al-Akhir Friday 07:21 09:00 13:08 15:20 17:07 18:46
5 January 27 Rabi al-Akhir Saturday 07:21 09:00 13:09 15:21 17:08 18:47
6 January 28 Rabi al-Akhir Sunday 07:21 08:59 13:09 15:23 17:10 18:48
7 January 29 Rabi al-Akhir Monday 07:21 08:59 13:10 15:24 17:11 18:49
8 January 1 Jumada al-Awaal Tuesday 07:21 08:59 13:10 15:25 17:12 18:50
9 January 2 Jumada al-Awaal Wednesday 07:20 08:58 13:11 15:26 17:14 18:51
10 January 3 Jumada al-Awaal Thursday 07:20 08:58 13:11 15:28 17:15 18:52
11 January 4 Jumada al-Awaal Friday 07:20 08:57 13:11 15:29 17:16 18:53
12 January 5 Jumada al-Awaal Saturday 07:19 08:56 13:12 15:30 17:18 18:55
13 January 6 Jumada al-Awaal Sunday 07:19 08:56 13:12 15:32 17:19 18:56
14 January 7 Jumada al-Awaal Monday 07:18 08:55 13:13 15:33 17:21 18:57
15 January 8 Jumada al-Awaal Tuesday 07:18 08:54 13:13 15:35 17:22 18:59
16 January 9 Jumada al-Awaal Wednesday 07:17 08:53 13:13 15:36 17:24 19:00
17 January 10 Jumada al-Awaal Thursday 07:17 08:52 13:14 15:38 17:26 19:01
18 January 11 Jumada al-Awaal Friday 07:16 08:51 13:14 15:39 17:27 19:02
19 January 12 Jumada al-Awaal Saturday 07:15 08:50 13:14 15:41 17:29 19:04
20 January 13 Jumada al-Awaal Sunday 07:14 08:49 13:15 15:42 17:30 19:05
21 January 14 Jumada al-Awaal Monday 07:14 08:48 13:15 15:44 17:32 19:07
22 January 15 Jumada al-Awaal Tuesday 07:13 08:47 13:15 15:46 17:34 19:08
23 January 16 Jumada al-Awaal Wednesday 07:12 08:46 13:15 15:47 17:36 19:10
24 January 17 Jumada al-Awaal Thursday 07:11 08:45 13:16 15:49 17:37 19:11
25 January 18 Jumada al-Awaal Friday 07:10 08:44 13:16 15:51 17:39 19:12
26 January 19 Jumada al-Awaal Saturday 07:09 08:42 13:16 15:52 17:41 19:14
27 January 20 Jumada al-Awaal Sunday 07:08 08:41 13:16 15:54 17:43 19:15
28 January 21 Jumada al-Awaal Monday 07:07 08:40 13:17 15:56 17:44 19:17
29 January 22 Jumada al-Awaal Tuesday 07:06 08:38 13:17 15:57 17:46 19:18
30 January 23 Jumada al-Awaal Wednesday 07:05 08:37 13:17 15:59 17:48 19:20
31 January 24 Jumada al-Awaal Thursday 07:03 08:35 13:17 16:01 17:50 19:22