Ekibastuz, November 2024

Date Hijri Day Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
1 November 28 Rabi al-Akhir Friday 06:18 07:47 12:47 15:47 17:36 19:06
2 November 29 Rabi al-Akhir Saturday 06:19 07:49 12:47 15:46 17:35 19:04
3 November 1 Jumada al-Awaal Sunday 06:21 07:51 12:47 15:44 17:33 19:03
4 November 2 Jumada al-Awaal Monday 06:22 07:53 12:47 15:42 17:31 19:01
5 November 3 Jumada al-Awaal Tuesday 06:24 07:54 12:47 15:41 17:29 19:00
6 November 4 Jumada al-Awaal Wednesday 06:25 07:56 12:47 15:39 17:28 18:58
7 November 5 Jumada al-Awaal Thursday 06:27 07:58 12:47 15:37 17:26 18:57
8 November 6 Jumada al-Awaal Friday 06:29 08:00 12:47 15:36 17:24 18:56
9 November 7 Jumada al-Awaal Saturday 06:30 08:01 12:47 15:34 17:23 18:54
10 November 8 Jumada al-Awaal Sunday 06:32 08:03 12:48 15:33 17:21 18:53
11 November 9 Jumada al-Awaal Monday 06:33 08:05 12:48 15:31 17:20 18:52
12 November 10 Jumada al-Awaal Tuesday 06:35 08:07 12:48 15:30 17:18 18:50
13 November 11 Jumada al-Awaal Wednesday 06:36 08:08 12:48 15:29 17:17 18:49
14 November 12 Jumada al-Awaal Thursday 06:38 08:10 12:48 15:27 17:15 18:48
15 November 13 Jumada al-Awaal Friday 06:39 08:12 12:48 15:26 17:14 18:47
16 November 14 Jumada al-Awaal Saturday 06:40 08:14 12:48 15:25 17:12 18:46
17 November 15 Jumada al-Awaal Sunday 06:42 08:15 12:49 15:23 17:11 18:45
18 November 16 Jumada al-Awaal Monday 06:43 08:17 12:49 15:22 17:10 18:44
19 November 17 Jumada al-Awaal Tuesday 06:45 08:19 12:49 15:21 17:09 18:43
20 November 18 Jumada al-Awaal Wednesday 06:46 08:20 12:49 15:20 17:07 18:42
21 November 19 Jumada al-Awaal Thursday 06:48 08:22 12:49 15:19 17:06 18:41
22 November 20 Jumada al-Awaal Friday 06:49 08:24 12:50 15:18 17:05 18:40
23 November 21 Jumada al-Awaal Saturday 06:50 08:25 12:50 15:17 17:04 18:39
24 November 22 Jumada al-Awaal Sunday 06:52 08:27 12:50 15:16 17:03 18:38
25 November 23 Jumada al-Awaal Monday 06:53 08:29 12:51 15:15 17:02 18:38
26 November 24 Jumada al-Awaal Tuesday 06:54 08:30 12:51 15:14 17:01 18:37
27 November 25 Jumada al-Awaal Wednesday 06:55 08:32 12:51 15:13 17:00 18:36
28 November 26 Jumada al-Awaal Thursday 06:57 08:33 12:52 15:12 16:59 18:36
29 November 27 Jumada al-Awaal Friday 06:58 08:35 12:52 15:12 16:59 18:35
30 November 28 Jumada al-Awaal Saturday 06:59 08:36 12:52 15:11 16:58 18:35