Pavlodar, January 2019

Date Hijri Day Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
1 January 23 Rabi al-Akhir Tuesday 07:16 08:57 13:01 15:07 16:54 18:35
2 January 24 Rabi al-Akhir Wednesday 07:16 08:57 13:01 15:08 16:55 18:36
3 January 25 Rabi al-Akhir Thursday 07:16 08:57 13:01 15:09 16:57 18:37
4 January 26 Rabi al-Akhir Friday 07:16 08:56 13:02 15:11 16:58 18:38
5 January 27 Rabi al-Akhir Saturday 07:16 08:56 13:02 15:12 16:59 18:39
6 January 28 Rabi al-Akhir Sunday 07:16 08:56 13:03 15:13 17:00 18:40
7 January 29 Rabi al-Akhir Monday 07:16 08:55 13:03 15:14 17:02 18:41
8 January 1 Jumada al-Awaal Tuesday 07:15 08:55 13:04 15:15 17:03 18:42
9 January 2 Jumada al-Awaal Wednesday 07:15 08:54 13:04 15:17 17:04 18:43
10 January 3 Jumada al-Awaal Thursday 07:15 08:54 13:05 15:18 17:06 18:45
11 January 4 Jumada al-Awaal Friday 07:14 08:53 13:05 15:19 17:07 18:46
12 January 5 Jumada al-Awaal Saturday 07:14 08:53 13:05 15:21 17:09 18:47
13 January 6 Jumada al-Awaal Sunday 07:13 08:52 13:06 15:22 17:10 18:48
14 January 7 Jumada al-Awaal Monday 07:13 08:51 13:06 15:24 17:12 18:50
15 January 8 Jumada al-Awaal Tuesday 07:12 08:50 13:06 15:25 17:13 18:51
16 January 9 Jumada al-Awaal Wednesday 07:12 08:49 13:07 15:27 17:15 18:52
17 January 10 Jumada al-Awaal Thursday 07:11 08:48 13:07 15:28 17:16 18:54
18 January 11 Jumada al-Awaal Friday 07:10 08:47 13:07 15:30 17:18 18:55
19 January 12 Jumada al-Awaal Saturday 07:10 08:46 13:08 15:31 17:20 18:56
20 January 13 Jumada al-Awaal Sunday 07:09 08:45 13:08 15:33 17:21 18:58
21 January 14 Jumada al-Awaal Monday 07:08 08:44 13:08 15:35 17:23 18:59
22 January 15 Jumada al-Awaal Tuesday 07:07 08:43 13:09 15:36 17:25 19:01
23 January 16 Jumada al-Awaal Wednesday 07:06 08:42 13:09 15:38 17:27 19:02
24 January 17 Jumada al-Awaal Thursday 07:05 08:41 13:09 15:40 17:28 19:04
25 January 18 Jumada al-Awaal Friday 07:04 08:39 13:09 15:41 17:30 19:05
26 January 19 Jumada al-Awaal Saturday 07:03 08:38 13:10 15:43 17:32 19:07
27 January 20 Jumada al-Awaal Sunday 07:02 08:37 13:10 15:45 17:34 19:08
28 January 21 Jumada al-Awaal Monday 07:01 08:35 13:10 15:47 17:36 19:10
29 January 22 Jumada al-Awaal Tuesday 07:00 08:34 13:10 15:48 17:38 19:11
30 January 23 Jumada al-Awaal Wednesday 06:59 08:32 13:10 15:50 17:39 19:13
31 January 24 Jumada al-Awaal Thursday 06:57 08:31 13:11 15:52 17:41 19:14