Pavlodar, August 2019

Date Hijri Day Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
1 August 29 Dhu al-Qaʿda Thursday 03:05 05:07 13:04 18:22 20:49 22:51
2 August 30 Dhu al-Qaʿda Friday 03:06 05:08 13:03 18:21 20:48 22:50
3 August 1 Dhu al-Hijja Saturday 03:07 05:10 13:03 18:20 20:46 22:49
4 August 2 Dhu al-Hijja Sunday 03:07 05:12 13:03 18:19 20:44 22:49
5 August 3 Dhu al-Hijja Monday 03:09 05:13 13:03 18:18 20:42 22:46
6 August 4 Dhu al-Hijja Tuesday 03:12 05:15 13:03 18:17 20:41 22:43
7 August 5 Dhu al-Hijja Wednesday 03:15 05:16 13:03 18:16 20:39 22:39
8 August 6 Dhu al-Hijja Thursday 03:18 05:18 13:03 18:14 20:37 22:36
9 August 7 Dhu al-Hijja Friday 03:21 05:20 13:03 18:13 20:35 22:33
10 August 8 Dhu al-Hijja Saturday 03:24 05:21 13:03 18:12 20:33 22:30
11 August 9 Dhu al-Hijja Sunday 03:26 05:23 13:02 18:11 20:31 22:27
12 August 10 Dhu al-Hijja Monday 03:29 05:24 13:02 18:09 20:29 22:24
13 August 11 Dhu al-Hijja Tuesday 03:32 05:26 13:02 18:08 20:27 22:21
14 August 12 Dhu al-Hijja Wednesday 03:35 05:28 13:02 18:07 20:25 22:18
15 August 13 Dhu al-Hijja Thursday 03:37 05:29 13:02 18:05 20:23 22:15
16 August 14 Dhu al-Hijja Friday 03:40 05:31 13:02 18:04 20:21 22:12
17 August 15 Dhu al-Hijja Saturday 03:43 05:33 13:01 18:02 20:19 22:09
18 August 16 Dhu al-Hijja Sunday 03:45 05:34 13:01 18:01 20:17 22:05
19 August 17 Dhu al-Hijja Monday 03:48 05:36 13:01 17:59 20:15 22:02
20 August 18 Dhu al-Hijja Tuesday 03:50 05:38 13:01 17:58 20:13 21:59
21 August 19 Dhu al-Hijja Wednesday 03:53 05:39 13:00 17:56 20:11 21:56
22 August 20 Dhu al-Hijja Thursday 03:55 05:41 13:00 17:55 20:09 21:54
23 August 21 Dhu al-Hijja Friday 03:58 05:43 13:00 17:53 20:06 21:51
24 August 22 Dhu al-Hijja Saturday 04:00 05:44 13:00 17:52 20:04 21:48
25 August 23 Dhu al-Hijja Sunday 04:03 05:46 12:59 17:50 20:02 21:45
26 August 24 Dhu al-Hijja Monday 04:05 05:48 12:59 17:48 20:00 21:42
27 August 25 Dhu al-Hijja Tuesday 04:07 05:49 12:59 17:47 19:58 21:39
28 August 26 Dhu al-Hijja Wednesday 04:10 05:51 12:59 17:45 19:55 21:36
29 August 27 Dhu al-Hijja Thursday 04:12 05:52 12:58 17:43 19:53 21:33
30 August 28 Dhu al-Hijja Friday 04:14 05:54 12:58 17:42 19:51 21:30
31 August 29 Dhu al-Hijja Saturday 04:17 05:56 12:58 17:40 19:49 21:27