Pavlodar, August 2020

Date Hijri Day Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
1 August 11 Dhu al-Hijja Saturday 03:06 05:08 13:04 18:21 20:48 22:51
2 August 12 Dhu al-Hijja Sunday 03:06 05:10 13:03 18:20 20:46 22:50
3 August 13 Dhu al-Hijja Monday 03:07 05:11 13:03 18:19 20:45 22:49
4 August 14 Dhu al-Hijja Tuesday 03:08 05:13 13:03 18:18 20:43 22:46
5 August 15 Dhu al-Hijja Wednesday 03:11 05:14 13:03 18:17 20:41 22:43
6 August 16 Dhu al-Hijja Thursday 03:14 05:16 13:03 18:16 20:39 22:40
7 August 17 Dhu al-Hijja Friday 03:17 05:18 13:03 18:15 20:37 22:37
8 August 18 Dhu al-Hijja Saturday 03:20 05:19 13:03 18:13 20:36 22:34
9 August 19 Dhu al-Hijja Sunday 03:23 05:21 13:03 18:12 20:34 22:31
10 August 20 Dhu al-Hijja Monday 03:26 05:22 13:03 18:11 20:32 22:28
11 August 21 Dhu al-Hijja Tuesday 03:29 05:24 13:02 18:10 20:30 22:25
12 August 22 Dhu al-Hijja Wednesday 03:31 05:26 13:02 18:08 20:28 22:21
13 August 23 Dhu al-Hijja Thursday 03:34 05:27 13:02 18:07 20:26 22:18
14 August 24 Dhu al-Hijja Friday 03:37 05:29 13:02 18:06 20:24 22:15
15 August 25 Dhu al-Hijja Saturday 03:39 05:31 13:02 18:04 20:22 22:12
16 August 26 Dhu al-Hijja Sunday 03:42 05:32 13:01 18:03 20:20 22:09
17 August 27 Dhu al-Hijja Monday 03:45 05:34 13:01 18:01 20:18 22:06
18 August 28 Dhu al-Hijja Tuesday 03:47 05:36 13:01 18:00 20:15 22:03
19 August 29 Dhu al-Hijja Wednesday 03:50 05:37 13:01 17:58 20:13 22:00
20 August 1 Muharram Thursday 03:52 05:39 13:01 17:57 20:11 21:57
21 August 2 Muharram Friday 03:55 05:41 13:00 17:55 20:09 21:54
22 August 3 Muharram Saturday 03:57 05:42 13:00 17:54 20:07 21:51
23 August 4 Muharram Sunday 04:00 05:44 13:00 17:52 20:05 21:48
24 August 5 Muharram Monday 04:02 05:45 12:59 17:50 20:02 21:45
25 August 6 Muharram Tuesday 04:05 05:47 12:59 17:49 20:00 21:42
26 August 7 Muharram Wednesday 04:07 05:49 12:59 17:47 19:58 21:39
27 August 8 Muharram Thursday 04:09 05:50 12:59 17:45 19:56 21:37
28 August 9 Muharram Friday 04:12 05:52 12:58 17:44 19:54 21:34
29 August 10 Muharram Saturday 04:14 05:54 12:58 17:42 19:51 21:31
30 August 11 Muharram Sunday 04:16 05:55 12:58 17:40 19:49 21:28
31 August 12 Muharram Monday 04:18 05:57 12:57 17:39 19:47 21:25