Pavlodar, August 2021

Date Hijri Day Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
1 August 22 Dhu al-Hijja Sunday 03:05 05:08 13:04 18:22 20:49 22:51
2 August 23 Dhu al-Hijja Monday 03:06 05:09 13:03 18:21 20:47 22:50
3 August 24 Dhu al-Hijja Tuesday 03:07 05:11 13:03 18:20 20:45 22:49
4 August 25 Dhu al-Hijja Wednesday 03:08 05:12 13:03 18:18 20:43 22:47
5 August 26 Dhu al-Hijja Thursday 03:11 05:14 13:03 18:17 20:42 22:44
6 August 27 Dhu al-Hijja Friday 03:14 05:16 13:03 18:16 20:40 22:41
7 August 28 Dhu al-Hijja Saturday 03:17 05:17 13:03 18:15 20:38 22:38
8 August 29 Dhu al-Hijja Sunday 03:19 05:19 13:03 18:14 20:36 22:35
9 August 30 Dhu al-Hijja Monday 03:22 05:20 13:03 18:12 20:34 22:31
10 August 1 Muharram Tuesday 03:25 05:22 13:03 18:11 20:32 22:28
11 August 2 Muharram Wednesday 03:28 05:24 13:02 18:10 20:30 22:25
12 August 3 Muharram Thursday 03:31 05:25 13:02 18:09 20:28 22:22
13 August 4 Muharram Friday 03:33 05:27 13:02 18:07 20:26 22:19
14 August 5 Muharram Saturday 03:36 05:29 13:02 18:06 20:24 22:16
15 August 6 Muharram Sunday 03:39 05:30 13:02 18:04 20:22 22:13
16 August 7 Muharram Monday 03:41 05:32 13:01 18:03 20:20 22:10
17 August 8 Muharram Tuesday 03:44 05:34 13:01 18:02 20:18 22:07
18 August 9 Muharram Wednesday 03:47 05:35 13:01 18:00 20:16 22:04
19 August 10 Muharram Thursday 03:49 05:37 13:01 17:59 20:14 22:01
20 August 11 Muharram Friday 03:52 05:38 13:01 17:57 20:12 21:58
21 August 12 Muharram Saturday 03:54 05:40 13:00 17:56 20:10 21:55
22 August 13 Muharram Sunday 03:57 05:42 13:00 17:54 20:07 21:52
23 August 14 Muharram Monday 03:59 05:43 13:00 17:52 20:05 21:49
24 August 15 Muharram Tuesday 04:02 05:45 13:00 17:51 20:03 21:46
25 August 16 Muharram Wednesday 04:04 05:47 12:59 17:49 20:01 21:43
26 August 17 Muharram Thursday 04:06 05:48 12:59 17:48 19:59 21:40
27 August 18 Muharram Friday 04:09 05:50 12:59 17:46 19:56 21:37
28 August 19 Muharram Saturday 04:11 05:52 12:58 17:44 19:54 21:34
29 August 20 Muharram Sunday 04:13 05:53 12:58 17:42 19:52 21:31
30 August 21 Muharram Monday 04:16 05:55 12:58 17:41 19:50 21:29
31 August 22 Muharram Tuesday 04:18 05:57 12:57 17:39 19:47 21:26