Pavlodar, January 2024

Date Hijri Day Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
1 January 19 Jumada al-Akhir Monday 07:16 08:57 13:01 15:08 16:55 18:35
2 January 20 Jumada al-Akhir Tuesday 07:16 08:57 13:01 15:09 16:56 18:36
3 January 21 Jumada al-Akhir Wednesday 07:16 08:57 13:02 15:10 16:57 18:37
4 January 22 Jumada al-Akhir Thursday 07:16 08:56 13:02 15:11 16:58 18:38
5 January 23 Jumada al-Akhir Friday 07:16 08:56 13:02 15:12 16:59 18:39
6 January 24 Jumada al-Akhir Saturday 07:16 08:56 13:03 15:13 17:01 18:40
7 January 25 Jumada al-Akhir Sunday 07:16 08:55 13:03 15:14 17:02 18:41
8 January 26 Jumada al-Akhir Monday 07:15 08:55 13:04 15:16 17:03 18:43
9 January 27 Jumada al-Akhir Tuesday 07:15 08:54 13:04 15:17 17:05 18:44
10 January 28 Jumada al-Akhir Wednesday 07:15 08:54 13:05 15:18 17:06 18:45
11 January 29 Jumada al-Akhir Thursday 07:14 08:53 13:05 15:20 17:07 18:46
12 January 1 Rajab Friday 07:14 08:52 13:05 15:21 17:09 18:47
13 January 2 Rajab Saturday 07:13 08:52 13:06 15:23 17:11 18:49
14 January 3 Rajab Sunday 07:13 08:51 13:06 15:24 17:12 18:50
15 January 4 Rajab Monday 07:12 08:50 13:07 15:26 17:14 18:51
16 January 5 Rajab Tuesday 07:12 08:49 13:07 15:27 17:15 18:53
17 January 6 Rajab Wednesday 07:11 08:48 13:07 15:29 17:17 18:54
18 January 7 Rajab Thursday 07:10 08:47 13:08 15:30 17:19 18:55
19 January 8 Rajab Friday 07:09 08:46 13:08 15:32 17:20 18:57
20 January 9 Rajab Saturday 07:09 08:45 13:08 15:34 17:22 18:58
21 January 10 Rajab Sunday 07:08 08:44 13:08 15:35 17:24 19:00
22 January 11 Rajab Monday 07:07 08:43 13:09 15:37 17:25 19:01
23 January 12 Rajab Tuesday 07:06 08:41 13:09 15:38 17:27 19:03
24 January 13 Rajab Wednesday 07:05 08:40 13:09 15:40 17:29 19:04
25 January 14 Rajab Thursday 07:04 08:39 13:09 15:42 17:31 19:06
26 January 15 Rajab Friday 07:03 08:38 13:10 15:44 17:33 19:07
27 January 16 Rajab Saturday 07:02 08:36 13:10 15:45 17:34 19:09
28 January 17 Rajab Sunday 07:01 08:35 13:10 15:47 17:36 19:10
29 January 18 Rajab Monday 07:00 08:33 13:10 15:49 17:38 19:12
30 January 19 Rajab Tuesday 06:58 08:32 13:10 15:51 17:40 19:13
31 January 20 Rajab Wednesday 06:57 08:30 13:11 15:52 17:42 19:15