Pavlodar, August 2024

Date Hijri Day Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
1 August 25 Muharram Thursday 03:05 05:07 13:04 18:22 20:49 22:51
2 August 26 Muharram Friday 03:06 05:09 13:03 18:21 20:47 22:50
3 August 27 Muharram Saturday 03:07 05:10 13:03 18:20 20:46 22:49
4 August 28 Muharram Sunday 03:07 05:12 13:03 18:19 20:44 22:48
5 August 29 Muharram Monday 03:10 05:14 13:03 18:18 20:42 22:45
6 August 30 Muharram Tuesday 03:13 05:15 13:03 18:16 20:40 22:42
7 August 1 Safar Wednesday 03:16 05:17 13:03 18:15 20:38 22:38
8 August 2 Safar Thursday 03:19 05:18 13:03 18:14 20:36 22:35
9 August 3 Safar Friday 03:22 05:20 13:03 18:13 20:35 22:32
10 August 4 Safar Saturday 03:24 05:22 13:03 18:12 20:33 22:29
11 August 5 Safar Sunday 03:27 05:23 13:02 18:10 20:31 22:26
12 August 6 Safar Monday 03:30 05:25 13:02 18:09 20:29 22:23
13 August 7 Safar Tuesday 03:33 05:27 13:02 18:08 20:27 22:20
14 August 8 Safar Wednesday 03:35 05:28 13:02 18:06 20:25 22:17
15 August 9 Safar Thursday 03:38 05:30 13:02 18:05 20:23 22:14
16 August 10 Safar Friday 03:41 05:31 13:02 18:03 20:21 22:11
17 August 11 Safar Saturday 03:43 05:33 13:01 18:02 20:19 22:08
18 August 12 Safar Sunday 03:46 05:35 13:01 18:00 20:16 22:05
19 August 13 Safar Monday 03:49 05:36 13:01 17:59 20:14 22:02
20 August 14 Safar Tuesday 03:51 05:38 13:01 17:57 20:12 21:59
21 August 15 Safar Wednesday 03:54 05:40 13:00 17:56 20:10 21:56
22 August 16 Safar Thursday 03:56 05:41 13:00 17:54 20:08 21:53
23 August 17 Safar Friday 03:59 05:43 13:00 17:53 20:06 21:50
24 August 18 Safar Saturday 04:01 05:45 13:00 17:51 20:04 21:47
25 August 19 Safar Sunday 04:03 05:46 12:59 17:50 20:01 21:44
26 August 20 Safar Monday 04:06 05:48 12:59 17:48 19:59 21:41
27 August 21 Safar Tuesday 04:08 05:50 12:59 17:46 19:57 21:38
28 August 22 Safar Wednesday 04:10 05:51 12:58 17:45 19:55 21:35
29 August 23 Safar Thursday 04:13 05:53 12:58 17:43 19:52 21:32
30 August 24 Safar Friday 04:15 05:55 12:58 17:41 19:50 21:29
31 August 25 Safar Saturday 04:17 05:56 12:58 17:39 19:48 21:26