Pavlodar, September 2024

Date Hijri Day Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
1 September 26 Safar Sunday 03:20 04:58 11:57 16:38 18:46 20:24
2 September 27 Safar Monday 03:22 05:00 11:57 16:36 18:43 20:21
3 September 28 Safar Tuesday 03:24 05:01 11:57 16:34 18:41 20:18
4 September 29 Safar Wednesday 03:26 05:03 11:56 16:32 18:39 20:15
5 September 1 Rabi al-Awaal Thursday 03:28 05:04 11:56 16:31 18:36 20:12
6 September 2 Rabi al-Awaal Friday 03:31 05:06 11:56 16:29 18:34 20:09
7 September 3 Rabi al-Awaal Saturday 03:33 05:08 11:55 16:27 18:32 20:07
8 September 4 Rabi al-Awaal Sunday 03:35 05:09 11:55 16:25 18:29 20:04
9 September 5 Rabi al-Awaal Monday 03:37 05:11 11:55 16:23 18:27 20:01
10 September 6 Rabi al-Awaal Tuesday 03:39 05:13 11:54 16:21 18:25 19:58
11 September 7 Rabi al-Awaal Wednesday 03:41 05:14 11:54 16:19 18:22 19:56
12 September 8 Rabi al-Awaal Thursday 03:43 05:16 11:54 16:17 18:20 19:53
13 September 9 Rabi al-Awaal Friday 03:45 05:18 11:53 16:15 18:18 19:50
14 September 10 Rabi al-Awaal Saturday 03:47 05:19 11:53 16:14 18:15 19:47
15 September 11 Rabi al-Awaal Sunday 03:49 05:21 11:52 16:12 18:13 19:45
16 September 12 Rabi al-Awaal Monday 03:51 05:23 11:52 16:10 18:11 19:42
17 September 13 Rabi al-Awaal Tuesday 03:53 05:24 11:52 16:08 18:08 19:39
18 September 14 Rabi al-Awaal Wednesday 03:55 05:26 11:51 16:06 18:06 19:37
19 September 15 Rabi al-Awaal Thursday 03:57 05:28 11:51 16:04 18:03 19:34
20 September 16 Rabi al-Awaal Friday 03:59 05:29 11:51 16:02 18:01 19:31
21 September 17 Rabi al-Awaal Saturday 04:01 05:31 11:50 16:00 17:59 19:29
22 September 18 Rabi al-Awaal Sunday 04:03 05:33 11:50 15:58 17:56 19:26
23 September 19 Rabi al-Awaal Monday 04:04 05:34 11:50 15:56 17:54 19:24
24 September 20 Rabi al-Awaal Tuesday 04:06 05:36 11:49 15:54 17:52 19:21
25 September 21 Rabi al-Awaal Wednesday 04:08 05:38 11:49 15:52 17:49 19:19
26 September 22 Rabi al-Awaal Thursday 04:10 05:39 11:49 15:50 17:47 19:16
27 September 23 Rabi al-Awaal Friday 04:12 05:41 11:48 15:48 17:45 19:13
28 September 24 Rabi al-Awaal Saturday 04:14 05:43 11:48 15:46 17:42 19:11
29 September 25 Rabi al-Awaal Sunday 04:15 05:44 11:48 15:43 17:40 19:09
30 September 26 Rabi al-Awaal Monday 04:17 05:46 11:47 15:41 17:37 19:06