Jetisay, August 2023

Date Hijri Day Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
1 August 14 Muharram Tuesday 04:54 06:20 13:36 18:38 20:46 22:12
2 August 15 Muharram Wednesday 04:55 06:21 13:36 18:37 20:45 22:10
3 August 16 Muharram Thursday 04:56 06:22 13:36 18:37 20:43 22:09
4 August 17 Muharram Friday 04:58 06:23 13:36 18:36 20:42 22:07
5 August 18 Muharram Saturday 04:59 06:24 13:36 18:35 20:41 22:06
6 August 19 Muharram Sunday 05:00 06:25 13:36 18:35 20:40 22:04
7 August 20 Muharram Monday 05:02 06:26 13:36 18:34 20:39 22:02
8 August 21 Muharram Tuesday 05:03 06:27 13:35 18:33 20:38 22:01
9 August 22 Muharram Wednesday 05:04 06:28 13:35 18:32 20:36 21:59
10 August 23 Muharram Thursday 05:06 06:29 13:35 18:31 20:35 21:58
11 August 24 Muharram Friday 05:07 06:30 13:35 18:31 20:34 21:56
12 August 25 Muharram Saturday 05:08 06:31 13:35 18:30 20:32 21:54
13 August 26 Muharram Sunday 05:10 06:32 13:35 18:29 20:31 21:53
14 August 27 Muharram Monday 05:11 06:33 13:34 18:28 20:30 21:51
15 August 28 Muharram Tuesday 05:12 06:34 13:34 18:27 20:28 21:49
16 August 29 Muharram Wednesday 05:14 06:35 13:34 18:26 20:27 21:47
17 August 30 Muharram Thursday 05:15 06:36 13:34 18:25 20:25 21:46
18 August 1 Safar Friday 05:16 06:37 13:34 18:24 20:24 21:44
19 August 2 Safar Saturday 05:18 06:38 13:33 18:23 20:23 21:42
20 August 3 Safar Sunday 05:19 06:39 13:33 18:22 20:21 21:40
21 August 4 Safar Monday 05:20 06:39 13:33 18:21 20:20 21:39
22 August 5 Safar Tuesday 05:22 06:40 13:33 18:20 20:18 21:37
23 August 6 Safar Wednesday 05:23 06:41 13:32 18:19 20:17 21:35
24 August 7 Safar Thursday 05:24 06:42 13:32 18:18 20:15 21:33
25 August 8 Safar Friday 05:25 06:43 13:32 18:17 20:14 21:31
26 August 9 Safar Saturday 05:27 06:44 13:32 18:15 20:12 21:30
27 August 10 Safar Sunday 05:28 06:45 13:31 18:14 20:11 21:28
28 August 11 Safar Monday 05:29 06:46 13:31 18:13 20:09 21:26
29 August 12 Safar Tuesday 05:30 06:47 13:31 18:12 20:07 21:24
30 August 13 Safar Wednesday 05:32 06:48 13:30 18:11 20:06 21:22
31 August 14 Safar Thursday 05:33 06:49 13:30 18:09 20:04 21:20