Jetisay, August 2024

Date Hijri Day Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
1 August 25 Muharram Thursday 03:54 05:20 12:36 17:38 19:46 21:12
2 August 26 Muharram Friday 03:55 05:21 12:36 17:37 19:45 21:10
3 August 27 Muharram Saturday 03:56 05:22 12:36 17:37 19:43 21:09
4 August 28 Muharram Sunday 03:58 05:23 12:36 17:36 19:42 21:07
5 August 29 Muharram Monday 03:59 05:24 12:36 17:35 19:41 21:06
6 August 30 Muharram Tuesday 04:00 05:25 12:36 17:35 19:40 21:04
7 August 1 Safar Wednesday 04:02 05:26 12:36 17:34 19:39 21:02
8 August 2 Safar Thursday 04:03 05:27 12:35 17:33 19:38 21:01
9 August 3 Safar Friday 04:04 05:28 12:35 17:32 19:36 20:59
10 August 4 Safar Saturday 04:06 05:29 12:35 17:31 19:35 20:58
11 August 5 Safar Sunday 04:07 05:30 12:35 17:31 19:34 20:56
12 August 6 Safar Monday 04:08 05:31 12:35 17:30 19:32 20:54
13 August 7 Safar Tuesday 04:10 05:32 12:35 17:29 19:31 20:53
14 August 8 Safar Wednesday 04:11 05:33 12:34 17:28 19:30 20:51
15 August 9 Safar Thursday 04:12 05:34 12:34 17:27 19:28 20:49
16 August 10 Safar Friday 04:14 05:35 12:34 17:26 19:27 20:47
17 August 11 Safar Saturday 04:15 05:36 12:34 17:25 19:25 20:46
18 August 12 Safar Sunday 04:16 05:37 12:34 17:24 19:24 20:44
19 August 13 Safar Monday 04:18 05:38 12:33 17:23 19:23 20:42
20 August 14 Safar Tuesday 04:19 05:39 12:33 17:22 19:21 20:40
21 August 15 Safar Wednesday 04:20 05:39 12:33 17:21 19:20 20:39
22 August 16 Safar Thursday 04:22 05:40 12:33 17:20 19:18 20:37
23 August 17 Safar Friday 04:23 05:41 12:32 17:19 19:17 20:35
24 August 18 Safar Saturday 04:24 05:42 12:32 17:18 19:15 20:33
25 August 19 Safar Sunday 04:25 05:43 12:32 17:17 19:14 20:31
26 August 20 Safar Monday 04:27 05:44 12:32 17:15 19:12 20:30
27 August 21 Safar Tuesday 04:28 05:45 12:31 17:14 19:11 20:28
28 August 22 Safar Wednesday 04:29 05:46 12:31 17:13 19:09 20:26
29 August 23 Safar Thursday 04:30 05:47 12:31 17:12 19:07 20:24
30 August 24 Safar Friday 04:32 05:48 12:30 17:11 19:06 20:22
31 August 25 Safar Saturday 04:33 05:49 12:30 17:09 19:04 20:20