Saryagash, September 2019

Date Hijri Day Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
1 September 1 Muharram Sunday 05:29 06:46 13:26 18:05 20:00 21:17
2 September 2 Muharram Monday 05:30 06:47 13:26 18:04 19:59 21:16
3 September 3 Muharram Tuesday 05:31 06:48 13:26 18:03 19:57 21:14
4 September 4 Muharram Wednesday 05:32 06:49 13:26 18:02 19:55 21:12
5 September 5 Muharram Thursday 05:34 06:50 13:25 18:00 19:54 21:10
6 September 6 Muharram Friday 05:35 06:51 13:25 17:59 19:52 21:08
7 September 7 Muharram Saturday 05:36 06:52 13:25 17:58 19:50 21:06
8 September 8 Muharram Sunday 05:37 06:53 13:24 17:56 19:49 21:04
9 September 9 Muharram Monday 05:39 06:54 13:24 17:55 19:47 21:02
10 September 10 Muharram Tuesday 05:40 06:55 13:23 17:54 19:45 21:00
11 September 11 Muharram Wednesday 05:41 06:56 13:23 17:52 19:44 20:59
12 September 12 Muharram Thursday 05:42 06:57 13:23 17:51 19:42 20:57
13 September 13 Muharram Friday 05:43 06:58 13:22 17:49 19:40 20:55
14 September 14 Muharram Saturday 05:44 06:59 13:22 17:48 19:38 20:53
15 September 15 Muharram Sunday 05:46 07:00 13:22 17:47 19:37 20:51
16 September 16 Muharram Monday 05:47 07:01 13:21 17:45 19:35 20:49
17 September 17 Muharram Tuesday 05:48 07:02 13:21 17:44 19:33 20:47
18 September 18 Muharram Wednesday 05:49 07:03 13:21 17:42 19:32 20:45
19 September 19 Muharram Thursday 05:50 07:04 13:20 17:41 19:30 20:44
20 September 20 Muharram Friday 05:51 07:05 13:20 17:39 19:28 20:42
21 September 21 Muharram Saturday 05:52 07:06 13:20 17:38 19:26 20:40
22 September 22 Muharram Sunday 05:54 07:07 13:19 17:37 19:25 20:38
23 September 23 Muharram Monday 05:55 07:08 13:19 17:35 19:23 20:36
24 September 24 Muharram Tuesday 05:56 07:09 13:19 17:34 19:21 20:34
25 September 25 Muharram Wednesday 05:57 07:10 13:18 17:32 19:19 20:33
26 September 26 Muharram Thursday 05:58 07:11 13:18 17:31 19:18 20:31
27 September 27 Muharram Friday 05:59 07:12 13:17 17:29 19:16 20:29
28 September 28 Muharram Saturday 06:00 07:13 13:17 17:28 19:14 20:27
29 September 29 Muharram Sunday 06:01 07:14 13:17 17:26 19:13 20:26
30 September 30 Muharram Monday 06:02 07:15 13:16 17:25 19:11 20:24