Saryagash, August 2020

Date Hijri Day Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
1 August 11 Dhu al-Hijja Saturday 04:48 06:15 13:33 18:35 20:43 22:11
2 August 12 Dhu al-Hijja Sunday 04:49 06:16 13:33 18:35 20:42 22:09
3 August 13 Dhu al-Hijja Monday 04:51 06:17 13:33 18:34 20:41 22:08
4 August 14 Dhu al-Hijja Tuesday 04:52 06:18 13:32 18:33 20:40 22:06
5 August 15 Dhu al-Hijja Wednesday 04:53 06:19 13:32 18:32 20:39 22:04
6 August 16 Dhu al-Hijja Thursday 04:55 06:20 13:32 18:32 20:38 22:03
7 August 17 Dhu al-Hijja Friday 04:56 06:21 13:32 18:31 20:36 22:01
8 August 18 Dhu al-Hijja Saturday 04:58 06:22 13:32 18:30 20:35 22:00
9 August 19 Dhu al-Hijja Sunday 04:59 06:23 13:32 18:29 20:34 21:58
10 August 20 Dhu al-Hijja Monday 05:00 06:24 13:32 18:28 20:32 21:56
11 August 21 Dhu al-Hijja Tuesday 05:02 06:25 13:32 18:27 20:31 21:54
12 August 22 Dhu al-Hijja Wednesday 05:03 06:26 13:31 18:27 20:30 21:53
13 August 23 Dhu al-Hijja Thursday 05:04 06:27 13:31 18:26 20:28 21:51
14 August 24 Dhu al-Hijja Friday 05:06 06:28 13:31 18:25 20:27 21:49
15 August 25 Dhu al-Hijja Saturday 05:07 06:29 13:31 18:24 20:26 21:47
16 August 26 Dhu al-Hijja Sunday 05:09 06:30 13:31 18:23 20:24 21:46
17 August 27 Dhu al-Hijja Monday 05:10 06:31 13:30 18:22 20:23 21:44
18 August 28 Dhu al-Hijja Tuesday 05:11 06:32 13:30 18:21 20:21 21:42
19 August 29 Dhu al-Hijja Wednesday 05:13 06:33 13:30 18:20 20:20 21:40
20 August 1 Muharram Thursday 05:14 06:34 13:30 18:19 20:18 21:38
21 August 2 Muharram Friday 05:15 06:36 13:29 18:17 20:17 21:37
22 August 3 Muharram Saturday 05:17 06:37 13:29 18:16 20:15 21:35
23 August 4 Muharram Sunday 05:18 06:38 13:29 18:15 20:14 21:33
24 August 5 Muharram Monday 05:19 06:39 13:29 18:14 20:12 21:31
25 August 6 Muharram Tuesday 05:21 06:40 13:28 18:13 20:10 21:29
26 August 7 Muharram Wednesday 05:22 06:41 13:28 18:12 20:09 21:27
27 August 8 Muharram Thursday 05:23 06:42 13:28 18:11 20:07 21:25
28 August 9 Muharram Friday 05:25 06:43 13:27 18:09 20:06 21:24
29 August 10 Muharram Saturday 05:26 06:44 13:27 18:08 20:04 21:22
30 August 11 Muharram Sunday 05:27 06:45 13:27 18:07 20:02 21:20
31 August 12 Muharram Monday 05:28 06:46 13:27 18:06 20:01 21:18