Saryagash, February 2021

Date Hijri Day Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
1 February 18 Jumada al-Akhir Monday 07:16 08:32 13:40 17:01 18:42 19:58
2 February 19 Jumada al-Akhir Tuesday 07:15 08:31 13:40 17:02 18:44 19:59
3 February 20 Jumada al-Akhir Wednesday 07:15 08:30 13:40 17:03 18:45 20:00
4 February 21 Jumada al-Akhir Thursday 07:14 08:29 13:40 17:04 18:46 20:01
5 February 22 Jumada al-Akhir Friday 07:13 08:28 13:40 17:05 18:47 20:03
6 February 23 Jumada al-Akhir Saturday 07:12 08:27 13:40 17:07 18:49 20:04
7 February 24 Jumada al-Akhir Sunday 07:11 08:26 13:40 17:08 18:50 20:05
8 February 25 Jumada al-Akhir Monday 07:10 08:24 13:40 17:09 18:51 20:06
9 February 26 Jumada al-Akhir Tuesday 07:09 08:23 13:41 17:10 18:52 20:07
10 February 27 Jumada al-Akhir Wednesday 07:08 08:22 13:41 17:11 18:54 20:08
11 February 28 Jumada al-Akhir Thursday 07:06 08:21 13:41 17:13 18:55 20:09
12 February 29 Jumada al-Akhir Friday 07:05 08:20 13:41 17:14 18:56 20:10
13 February 1 Rajab Saturday 07:04 08:18 13:41 17:15 18:57 20:12
14 February 2 Rajab Sunday 07:03 08:17 13:40 17:16 18:59 20:13
15 February 3 Rajab Monday 07:02 08:16 13:40 17:17 19:00 20:14
16 February 4 Rajab Tuesday 07:00 08:14 13:40 17:18 19:01 20:15
17 February 5 Rajab Wednesday 06:59 08:13 13:40 17:20 19:02 20:16
18 February 6 Rajab Thursday 06:58 08:11 13:40 17:21 19:04 20:17
19 February 7 Rajab Friday 06:57 08:10 13:40 17:22 19:05 20:18
20 February 8 Rajab Saturday 06:55 08:09 13:40 17:23 19:06 20:19
21 February 9 Rajab Sunday 06:54 08:07 13:40 17:24 19:07 20:21
22 February 10 Rajab Monday 06:53 08:06 13:40 17:25 19:09 20:22
23 February 11 Rajab Tuesday 06:51 08:04 13:40 17:26 19:10 20:23
24 February 12 Rajab Wednesday 06:50 08:03 13:40 17:27 19:11 20:24
25 February 13 Rajab Thursday 06:48 08:01 13:39 17:28 19:12 20:25
26 February 14 Rajab Friday 06:47 08:00 13:39 17:29 19:13 20:26
27 February 15 Rajab Saturday 06:45 07:58 13:39 17:30 19:14 20:27
28 February 16 Rajab Sunday 06:44 07:57 13:39 17:31 19:16 20:29