Saryagash, August 2021

Date Hijri Day Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
1 August 22 Dhu al-Hijja Sunday 04:47 06:15 13:33 18:36 20:44 22:11
2 August 23 Dhu al-Hijja Monday 04:49 06:16 13:33 18:35 20:43 22:10
3 August 24 Dhu al-Hijja Tuesday 04:50 06:17 13:33 18:34 20:41 22:08
4 August 25 Dhu al-Hijja Wednesday 04:52 06:18 13:32 18:33 20:40 22:06
5 August 26 Dhu al-Hijja Thursday 04:53 06:19 13:32 18:33 20:39 22:05
6 August 27 Dhu al-Hijja Friday 04:54 06:20 13:32 18:32 20:38 22:03
7 August 28 Dhu al-Hijja Saturday 04:56 06:21 13:32 18:31 20:37 22:02
8 August 29 Dhu al-Hijja Sunday 04:57 06:22 13:32 18:30 20:35 22:00
9 August 30 Dhu al-Hijja Monday 04:59 06:23 13:32 18:29 20:34 21:58
10 August 1 Muharram Tuesday 05:00 06:24 13:32 18:29 20:33 21:57
11 August 2 Muharram Wednesday 05:01 06:25 13:32 18:28 20:31 21:55
12 August 3 Muharram Thursday 05:03 06:26 13:31 18:27 20:30 21:53
13 August 4 Muharram Friday 05:04 06:27 13:31 18:26 20:29 21:51
14 August 5 Muharram Saturday 05:06 06:28 13:31 18:25 20:27 21:50
15 August 6 Muharram Sunday 05:07 06:29 13:31 18:24 20:26 21:48
16 August 7 Muharram Monday 05:08 06:30 13:31 18:23 20:24 21:46
17 August 8 Muharram Tuesday 05:10 06:31 13:30 18:22 20:23 21:44
18 August 9 Muharram Wednesday 05:11 06:32 13:30 18:21 20:22 21:42
19 August 10 Muharram Thursday 05:12 06:33 13:30 18:20 20:20 21:41
20 August 11 Muharram Friday 05:14 06:34 13:30 18:19 20:19 21:39
21 August 12 Muharram Saturday 05:15 06:35 13:29 18:18 20:17 21:37
22 August 13 Muharram Sunday 05:16 06:36 13:29 18:17 20:16 21:35
23 August 14 Muharram Monday 05:18 06:37 13:29 18:16 20:14 21:33
24 August 15 Muharram Tuesday 05:19 06:38 13:29 18:14 20:12 21:31
25 August 16 Muharram Wednesday 05:20 06:39 13:28 18:13 20:11 21:30
26 August 17 Muharram Thursday 05:22 06:40 13:28 18:12 20:09 21:28
27 August 18 Muharram Friday 05:23 06:41 13:28 18:11 20:08 21:26
28 August 19 Muharram Saturday 05:24 06:42 13:28 18:10 20:06 21:24
29 August 20 Muharram Sunday 05:26 06:43 13:27 18:09 20:04 21:22
30 August 21 Muharram Monday 05:27 06:44 13:27 18:07 20:03 21:20
31 August 22 Muharram Tuesday 05:28 06:45 13:27 18:06 20:01 21:18