Saryagash, September 2021

Date Hijri Day Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
1 September 23 Muharram Wednesday 05:29 06:46 13:26 18:05 20:00 21:16
2 September 24 Muharram Thursday 05:31 06:47 13:26 18:04 19:58 21:15
3 September 25 Muharram Friday 05:32 06:48 13:26 18:02 19:56 21:13
4 September 26 Muharram Saturday 05:33 06:49 13:25 18:01 19:55 21:11
5 September 27 Muharram Sunday 05:34 06:50 13:25 18:00 19:53 21:09
6 September 28 Muharram Monday 05:36 06:51 13:25 17:58 19:51 21:07
7 September 29 Muharram Tuesday 05:37 06:52 13:24 17:57 19:50 21:05
8 September 30 Muharram Wednesday 05:38 06:53 13:24 17:56 19:48 21:03
9 September 1 Safar Thursday 05:39 06:54 13:24 17:54 19:46 21:01
10 September 2 Safar Friday 05:40 06:55 13:23 17:53 19:44 20:59
11 September 3 Safar Saturday 05:42 06:56 13:23 17:52 19:43 20:58
12 September 4 Safar Sunday 05:43 06:58 13:23 17:50 19:41 20:56
13 September 5 Safar Monday 05:44 06:59 13:22 17:49 19:39 20:54
14 September 6 Safar Tuesday 05:45 07:00 13:22 17:47 19:38 20:52
15 September 7 Safar Wednesday 05:46 07:01 13:22 17:46 19:36 20:50
16 September 8 Safar Thursday 05:47 07:02 13:21 17:44 19:34 20:48
17 September 9 Safar Friday 05:49 07:03 13:21 17:43 19:32 20:46
18 September 10 Safar Saturday 05:50 07:04 13:20 17:42 19:31 20:44
19 September 11 Safar Sunday 05:51 07:05 13:20 17:40 19:29 20:43
20 September 12 Safar Monday 05:52 07:06 13:20 17:39 19:27 20:41
21 September 13 Safar Tuesday 05:53 07:07 13:19 17:37 19:25 20:39
22 September 14 Safar Wednesday 05:54 07:08 13:19 17:36 19:24 20:37
23 September 15 Safar Thursday 05:55 07:09 13:19 17:34 19:22 20:35
24 September 16 Safar Friday 05:56 07:10 13:18 17:33 19:20 20:34
25 September 17 Safar Saturday 05:57 07:11 13:18 17:31 19:19 20:32
26 September 18 Safar Sunday 05:59 07:12 13:18 17:30 19:17 20:30
27 September 19 Safar Monday 06:00 07:13 13:17 17:28 19:15 20:28
28 September 20 Safar Tuesday 06:01 07:14 13:17 17:27 19:13 20:26
29 September 21 Safar Wednesday 06:02 07:15 13:17 17:25 19:12 20:25
30 September 22 Safar Thursday 06:03 07:16 13:16 17:24 19:10 20:23