Saryagash, February 2022

Date Hijri Day Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
1 February 28 Jumada al-Akhir Tuesday 07:16 08:32 13:40 17:00 18:42 19:58
2 February 29 Jumada al-Akhir Wednesday 07:16 08:31 13:40 17:01 18:43 19:59
3 February 1 Rajab Thursday 07:15 08:30 13:40 17:03 18:45 20:00
4 February 2 Rajab Friday 07:14 08:29 13:40 17:04 18:46 20:01
5 February 3 Rajab Saturday 07:13 08:28 13:40 17:05 18:47 20:02
6 February 4 Rajab Sunday 07:12 08:27 13:40 17:06 18:48 20:03
7 February 5 Rajab Monday 07:11 08:26 13:40 17:08 18:50 20:04
8 February 6 Rajab Tuesday 07:10 08:25 13:40 17:09 18:51 20:06
9 February 7 Rajab Wednesday 07:09 08:24 13:41 17:10 18:52 20:07
10 February 8 Rajab Thursday 07:08 08:22 13:41 17:11 18:53 20:08
11 February 9 Rajab Friday 07:07 08:21 13:41 17:12 18:55 20:09
12 February 10 Rajab Saturday 07:06 08:20 13:41 17:13 18:56 20:10
13 February 11 Rajab Sunday 07:04 08:19 13:41 17:15 18:57 20:11
14 February 12 Rajab Monday 07:03 08:17 13:40 17:16 18:58 20:12
15 February 13 Rajab Tuesday 07:02 08:16 13:40 17:17 19:00 20:14
16 February 14 Rajab Wednesday 07:01 08:15 13:40 17:18 19:01 20:15
17 February 15 Rajab Thursday 06:59 08:13 13:40 17:19 19:02 20:16
18 February 16 Rajab Friday 06:58 08:12 13:40 17:20 19:03 20:17
19 February 17 Rajab Saturday 06:57 08:10 13:40 17:22 19:05 20:18
20 February 18 Rajab Sunday 06:56 08:09 13:40 17:23 19:06 20:19
21 February 19 Rajab Monday 06:54 08:08 13:40 17:24 19:07 20:20
22 February 20 Rajab Tuesday 06:53 08:06 13:40 17:25 19:08 20:21
23 February 21 Rajab Wednesday 06:51 08:05 13:40 17:26 19:09 20:23
24 February 22 Rajab Thursday 06:50 08:03 13:40 17:27 19:11 20:24
25 February 23 Rajab Friday 06:49 08:02 13:39 17:28 19:12 20:25
26 February 24 Rajab Saturday 06:47 08:00 13:39 17:29 19:13 20:26
27 February 25 Rajab Sunday 06:46 07:59 13:39 17:30 19:14 20:27
28 February 26 Rajab Monday 06:44 07:57 13:39 17:31 19:15 20:28