Saryagash, September 2023

Date Hijri Day Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
1 September 15 Safar Friday 05:29 06:46 13:26 18:05 20:00 21:17
2 September 16 Safar Saturday 05:30 06:47 13:26 18:04 19:58 21:15
3 September 17 Safar Sunday 05:32 06:48 13:26 18:03 19:57 21:13
4 September 18 Safar Monday 05:33 06:49 13:25 18:01 19:55 21:11
5 September 19 Safar Tuesday 05:34 06:50 13:25 18:00 19:53 21:09
6 September 20 Safar Wednesday 05:35 06:51 13:25 17:59 19:52 21:07
7 September 21 Safar Thursday 05:36 06:52 13:24 17:57 19:50 21:06
8 September 22 Safar Friday 05:38 06:53 13:24 17:56 19:48 21:04
9 September 23 Safar Saturday 05:39 06:54 13:24 17:55 19:47 21:02
10 September 24 Safar Sunday 05:40 06:55 13:23 17:53 19:45 21:00
11 September 25 Safar Monday 05:41 06:56 13:23 17:52 19:43 20:58
12 September 26 Safar Tuesday 05:42 06:57 13:23 17:50 19:41 20:56
13 September 27 Safar Wednesday 05:44 06:58 13:22 17:49 19:40 20:54
14 September 28 Safar Thursday 05:45 06:59 13:22 17:48 19:38 20:52
15 September 29 Safar Friday 05:46 07:00 13:22 17:46 19:36 20:50
16 September 1 Rabi al-Awaal Saturday 05:47 07:01 13:21 17:45 19:35 20:49
17 September 2 Rabi al-Awaal Sunday 05:48 07:02 13:21 17:43 19:33 20:47
18 September 3 Rabi al-Awaal Monday 05:49 07:03 13:21 17:42 19:31 20:45
19 September 4 Rabi al-Awaal Tuesday 05:51 07:04 13:20 17:41 19:29 20:43
20 September 5 Rabi al-Awaal Wednesday 05:52 07:05 13:20 17:39 19:28 20:41
21 September 6 Rabi al-Awaal Thursday 05:53 07:06 13:19 17:38 19:26 20:39
22 September 7 Rabi al-Awaal Friday 05:54 07:07 13:19 17:36 19:24 20:38
23 September 8 Rabi al-Awaal Saturday 05:55 07:08 13:19 17:35 19:22 20:36
24 September 9 Rabi al-Awaal Sunday 05:56 07:09 13:18 17:33 19:21 20:34
25 September 10 Rabi al-Awaal Monday 05:57 07:10 13:18 17:32 19:19 20:32
26 September 11 Rabi al-Awaal Tuesday 05:58 07:12 13:18 17:30 19:17 20:30
27 September 12 Rabi al-Awaal Wednesday 05:59 07:13 13:17 17:29 19:16 20:29
28 September 13 Rabi al-Awaal Thursday 06:01 07:14 13:17 17:27 19:14 20:27
29 September 14 Rabi al-Awaal Friday 06:02 07:15 13:17 17:26 19:12 20:25
30 September 15 Rabi al-Awaal Saturday 06:03 07:16 13:16 17:24 19:10 20:23