Shardara, August 2021

Date Hijri Day Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
1 August 22 Dhu al-Hijja Sunday 04:53 06:20 13:37 18:40 20:48 22:15
2 August 23 Dhu al-Hijja Monday 04:55 06:21 13:37 18:39 20:47 22:13
3 August 24 Dhu al-Hijja Tuesday 04:56 06:22 13:37 18:39 20:46 22:12
4 August 25 Dhu al-Hijja Wednesday 04:57 06:23 13:37 18:38 20:45 22:10
5 August 26 Dhu al-Hijja Thursday 04:59 06:24 13:37 18:37 20:43 22:09
6 August 27 Dhu al-Hijja Friday 05:00 06:25 13:37 18:36 20:42 22:07
7 August 28 Dhu al-Hijja Saturday 05:02 06:26 13:37 18:36 20:41 22:05
8 August 29 Dhu al-Hijja Sunday 05:03 06:27 13:37 18:35 20:40 22:04
9 August 30 Dhu al-Hijja Monday 05:04 06:28 13:37 18:34 20:38 22:02
10 August 1 Muharram Tuesday 05:06 06:29 13:36 18:33 20:37 22:01
11 August 2 Muharram Wednesday 05:07 06:30 13:36 18:32 20:36 21:59
12 August 3 Muharram Thursday 05:08 06:31 13:36 18:31 20:34 21:57
13 August 4 Muharram Friday 05:10 06:32 13:36 18:30 20:33 21:55
14 August 5 Muharram Saturday 05:11 06:33 13:36 18:29 20:32 21:54
15 August 6 Muharram Sunday 05:13 06:34 13:36 18:29 20:30 21:52
16 August 7 Muharram Monday 05:14 06:35 13:35 18:28 20:29 21:50
17 August 8 Muharram Tuesday 05:15 06:36 13:35 18:27 20:27 21:48
18 August 9 Muharram Wednesday 05:17 06:37 13:35 18:26 20:26 21:47
19 August 10 Muharram Thursday 05:18 06:38 13:35 18:25 20:24 21:45
20 August 11 Muharram Friday 05:19 06:39 13:35 18:23 20:23 21:43
21 August 12 Muharram Saturday 05:21 06:40 13:34 18:22 20:21 21:41
22 August 13 Muharram Sunday 05:22 06:41 13:34 18:21 20:20 21:39
23 August 14 Muharram Monday 05:23 06:42 13:34 18:20 20:18 21:37
24 August 15 Muharram Tuesday 05:25 06:43 13:33 18:19 20:17 21:36
25 August 16 Muharram Wednesday 05:26 06:44 13:33 18:18 20:15 21:34
26 August 17 Muharram Thursday 05:27 06:45 13:33 18:17 20:14 21:32
27 August 18 Muharram Friday 05:28 06:46 13:33 18:16 20:12 21:30
28 August 19 Muharram Saturday 05:30 06:47 13:32 18:14 20:11 21:28
29 August 20 Muharram Sunday 05:31 06:48 13:32 18:13 20:09 21:26
30 August 21 Muharram Monday 05:32 06:49 13:32 18:12 20:07 21:24
31 August 22 Muharram Tuesday 05:33 06:50 13:31 18:11 20:06 21:23