Shardara, August 2024

Date Hijri Day Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
1 August 25 Muharram Thursday 04:53 06:20 13:37 18:40 20:48 22:15
2 August 26 Muharram Friday 04:54 06:21 13:37 18:39 20:47 22:14
3 August 27 Muharram Saturday 04:56 06:22 13:37 18:39 20:46 22:12
4 August 28 Muharram Sunday 04:57 06:23 13:37 18:38 20:45 22:11
5 August 29 Muharram Monday 04:58 06:24 13:37 18:37 20:44 22:09
6 August 30 Muharram Tuesday 05:00 06:25 13:37 18:37 20:42 22:08
7 August 1 Safar Wednesday 05:01 06:26 13:37 18:36 20:41 22:06
8 August 2 Safar Thursday 05:03 06:27 13:37 18:35 20:40 22:04
9 August 3 Safar Friday 05:04 06:28 13:37 18:34 20:39 22:03
10 August 4 Safar Saturday 05:05 06:29 13:37 18:33 20:37 22:01
11 August 5 Safar Sunday 05:07 06:30 13:36 18:32 20:36 21:59
12 August 6 Safar Monday 05:08 06:31 13:36 18:32 20:35 21:58
13 August 7 Safar Tuesday 05:09 06:32 13:36 18:31 20:33 21:56
14 August 8 Safar Wednesday 05:11 06:33 13:36 18:30 20:32 21:54
15 August 9 Safar Thursday 05:12 06:34 13:36 18:29 20:31 21:52
16 August 10 Safar Friday 05:14 06:35 13:35 18:28 20:29 21:51
17 August 11 Safar Saturday 05:15 06:36 13:35 18:27 20:28 21:49
18 August 12 Safar Sunday 05:16 06:37 13:35 18:26 20:26 21:47
19 August 13 Safar Monday 05:18 06:38 13:35 18:25 20:25 21:45
20 August 14 Safar Tuesday 05:19 06:39 13:35 18:24 20:23 21:43
21 August 15 Safar Wednesday 05:20 06:40 13:34 18:23 20:22 21:42
22 August 16 Safar Thursday 05:22 06:41 13:34 18:22 20:20 21:40
23 August 17 Safar Friday 05:23 06:42 13:34 18:20 20:19 21:38
24 August 18 Safar Saturday 05:24 06:43 13:34 18:19 20:17 21:36
25 August 19 Safar Sunday 05:25 06:44 13:33 18:18 20:16 21:34
26 August 20 Safar Monday 05:27 06:45 13:33 18:17 20:14 21:32
27 August 21 Safar Tuesday 05:28 06:46 13:33 18:16 20:13 21:31
28 August 22 Safar Wednesday 05:29 06:47 13:32 18:15 20:11 21:29
29 August 23 Safar Thursday 05:31 06:48 13:32 18:14 20:09 21:27
30 August 24 Safar Friday 05:32 06:49 13:32 18:12 20:08 21:25
31 August 25 Safar Saturday 05:33 06:50 13:32 18:11 20:06 21:23