Shymkent, August 2024

Date Hijri Day Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
1 August 25 Muharram Thursday 04:41 06:11 13:31 18:35 20:44 22:14
2 August 26 Muharram Friday 04:43 06:12 13:31 18:34 20:43 22:12
3 August 27 Muharram Saturday 04:44 06:13 13:31 18:34 20:42 22:11
4 August 28 Muharram Sunday 04:46 06:14 13:31 18:33 20:41 22:09
5 August 29 Muharram Monday 04:47 06:15 13:31 18:32 20:40 22:07
6 August 30 Muharram Tuesday 04:49 06:16 13:31 18:31 20:38 22:06
7 August 1 Safar Wednesday 04:50 06:17 13:30 18:31 20:37 22:04
8 August 2 Safar Thursday 04:52 06:18 13:30 18:30 20:36 22:02
9 August 3 Safar Friday 04:53 06:19 13:30 18:29 20:34 22:00
10 August 4 Safar Saturday 04:54 06:20 13:30 18:28 20:33 21:59
11 August 5 Safar Sunday 04:56 06:21 13:30 18:27 20:32 21:57
12 August 6 Safar Monday 04:57 06:22 13:30 18:26 20:30 21:55
13 August 7 Safar Tuesday 04:59 06:23 13:30 18:25 20:29 21:53
14 August 8 Safar Wednesday 05:00 06:24 13:29 18:24 20:28 21:52
15 August 9 Safar Thursday 05:02 06:26 13:29 18:23 20:26 21:50
16 August 10 Safar Friday 05:03 06:27 13:29 18:22 20:25 21:48
17 August 11 Safar Saturday 05:05 06:28 13:29 18:21 20:23 21:46
18 August 12 Safar Sunday 05:06 06:29 13:29 18:20 20:22 21:44
19 August 13 Safar Monday 05:07 06:30 13:28 18:19 20:20 21:42
20 August 14 Safar Tuesday 05:09 06:31 13:28 18:18 20:19 21:40
21 August 15 Safar Wednesday 05:10 06:32 13:28 18:17 20:17 21:39
22 August 16 Safar Thursday 05:12 06:33 13:28 18:16 20:15 21:37
23 August 17 Safar Friday 05:13 06:34 13:27 18:15 20:14 21:35
24 August 18 Safar Saturday 05:14 06:35 13:27 18:13 20:12 21:33
25 August 19 Safar Sunday 05:16 06:36 13:27 18:12 20:11 21:31
26 August 20 Safar Monday 05:17 06:37 13:26 18:11 20:09 21:29
27 August 21 Safar Tuesday 05:18 06:38 13:26 18:10 20:07 21:27
28 August 22 Safar Wednesday 05:20 06:39 13:26 18:09 20:06 21:25
29 August 23 Safar Thursday 05:21 06:40 13:26 18:07 20:04 21:23
30 August 24 Safar Friday 05:22 06:41 13:25 18:06 20:03 21:21
31 August 25 Safar Saturday 05:24 06:42 13:25 18:05 20:01 21:19