Aksay, September 2020

Date Hijri Day Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
1 September 13 Muharram Tuesday 05:02 06:36 13:33 18:12 20:18 21:53
2 September 14 Muharram Wednesday 05:04 06:38 13:32 18:11 20:16 21:50
3 September 15 Muharram Thursday 05:06 06:40 13:32 18:09 20:14 21:47
4 September 16 Muharram Friday 05:08 06:41 13:32 18:07 20:12 21:44
5 September 17 Muharram Saturday 05:10 06:43 13:31 18:05 20:09 21:42
6 September 18 Muharram Sunday 05:12 06:44 13:31 18:04 20:07 21:39
7 September 19 Muharram Monday 05:14 06:46 13:31 18:02 20:05 21:36
8 September 20 Muharram Tuesday 05:16 06:47 13:30 18:00 20:03 21:34
9 September 21 Muharram Wednesday 05:18 06:49 13:30 17:58 20:00 21:31
10 September 22 Muharram Thursday 05:20 06:51 13:30 17:56 19:58 21:28
11 September 23 Muharram Friday 05:22 06:52 13:29 17:55 19:56 21:26
12 September 24 Muharram Saturday 05:24 06:54 13:29 17:53 19:54 21:23
13 September 25 Muharram Sunday 05:26 06:55 13:29 17:51 19:51 21:21
14 September 26 Muharram Monday 05:27 06:57 13:28 17:49 19:49 21:18
15 September 27 Muharram Tuesday 05:29 06:58 13:28 17:47 19:47 21:15
16 September 28 Muharram Wednesday 05:31 07:00 13:28 17:45 19:44 21:13
17 September 29 Muharram Thursday 05:33 07:02 13:27 17:43 19:42 21:10
18 September 30 Muharram Friday 05:35 07:03 13:27 17:41 19:40 21:08
19 September 1 Safar Saturday 05:37 07:05 13:27 17:39 19:38 21:05
20 September 2 Safar Sunday 05:38 07:06 13:26 17:38 19:35 21:03
21 September 3 Safar Monday 05:40 07:08 13:26 17:36 19:33 21:00
22 September 4 Safar Tuesday 05:42 07:09 13:26 17:34 19:31 20:58
23 September 5 Safar Wednesday 05:44 07:11 13:25 17:32 19:28 20:55
24 September 6 Safar Thursday 05:46 07:13 13:25 17:30 19:26 20:53
25 September 7 Safar Friday 05:47 07:14 13:24 17:28 19:24 20:50
26 September 8 Safar Saturday 05:49 07:16 13:24 17:26 19:22 20:48
27 September 9 Safar Sunday 05:51 07:17 13:24 17:24 19:19 20:46
28 September 10 Safar Monday 05:53 07:19 13:23 17:22 19:17 20:43
29 September 11 Safar Tuesday 05:54 07:21 13:23 17:20 19:15 20:41
30 September 12 Safar Wednesday 05:56 07:22 13:23 17:18 19:12 20:39