Aksay, September 2021

Date Hijri Day Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
1 September 23 Muharram Wednesday 05:01 06:36 13:33 18:13 20:19 21:53
2 September 24 Muharram Thursday 05:03 06:38 13:33 18:11 20:17 21:50
3 September 25 Muharram Friday 05:05 06:39 13:32 18:09 20:14 21:48
4 September 26 Muharram Saturday 05:07 06:41 13:32 18:08 20:12 21:45
5 September 27 Muharram Sunday 05:10 06:42 13:32 18:06 20:10 21:42
6 September 28 Muharram Monday 05:12 06:44 13:31 18:04 20:08 21:40
7 September 29 Muharram Tuesday 05:14 06:45 13:31 18:02 20:05 21:37
8 September 30 Muharram Wednesday 05:15 06:47 13:31 18:00 20:03 21:34
9 September 1 Safar Thursday 05:17 06:49 13:30 17:59 20:01 21:32
10 September 2 Safar Friday 05:19 06:50 13:30 17:57 19:59 21:29
11 September 3 Safar Saturday 05:21 06:52 13:30 17:55 19:56 21:26
12 September 4 Safar Sunday 05:23 06:53 13:29 17:53 19:54 21:24
13 September 5 Safar Monday 05:25 06:55 13:29 17:51 19:52 21:21
14 September 6 Safar Tuesday 05:27 06:56 13:28 17:49 19:49 21:19
15 September 7 Safar Wednesday 05:29 06:58 13:28 17:48 19:47 21:16
16 September 8 Safar Thursday 05:31 07:00 13:28 17:46 19:45 21:14
17 September 9 Safar Friday 05:33 07:01 13:27 17:44 19:43 21:11
18 September 10 Safar Saturday 05:34 07:03 13:27 17:42 19:40 21:08
19 September 11 Safar Sunday 05:36 07:04 13:27 17:40 19:38 21:06
20 September 12 Safar Monday 05:38 07:06 13:26 17:38 19:36 21:03
21 September 13 Safar Tuesday 05:40 07:07 13:26 17:36 19:33 21:01
22 September 14 Safar Wednesday 05:42 07:09 13:26 17:34 19:31 20:58
23 September 15 Safar Thursday 05:43 07:11 13:25 17:32 19:29 20:56
24 September 16 Safar Friday 05:45 07:12 13:25 17:30 19:27 20:54
25 September 17 Safar Saturday 05:47 07:14 13:25 17:28 19:24 20:51
26 September 18 Safar Sunday 05:49 07:15 13:24 17:26 19:22 20:49
27 September 19 Safar Monday 05:50 07:17 13:24 17:24 19:20 20:46
28 September 20 Safar Tuesday 05:52 07:19 13:24 17:22 19:18 20:44
29 September 21 Safar Wednesday 05:54 07:20 13:23 17:20 19:15 20:41
30 September 22 Safar Thursday 05:56 07:22 13:23 17:18 19:13 20:39