Chapaev, January 2024

Date Hijri Day Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
1 January 19 Jumada al-Akhir Monday 07:55 09:30 13:44 16:02 17:48 19:23
2 January 20 Jumada al-Akhir Tuesday 07:55 09:30 13:44 16:03 17:49 19:24
3 January 21 Jumada al-Akhir Wednesday 07:55 09:29 13:45 16:04 17:50 19:25
4 January 22 Jumada al-Akhir Thursday 07:55 09:29 13:45 16:05 17:51 19:26
5 January 23 Jumada al-Akhir Friday 07:55 09:29 13:46 16:07 17:53 19:27
6 January 24 Jumada al-Akhir Saturday 07:55 09:29 13:46 16:08 17:54 19:28
7 January 25 Jumada al-Akhir Sunday 07:54 09:28 13:47 16:09 17:55 19:29
8 January 26 Jumada al-Akhir Monday 07:54 09:28 13:47 16:10 17:56 19:30
9 January 27 Jumada al-Akhir Tuesday 07:54 09:28 13:47 16:11 17:58 19:31
10 January 28 Jumada al-Akhir Wednesday 07:54 09:27 13:48 16:13 17:59 19:32
11 January 29 Jumada al-Akhir Thursday 07:53 09:27 13:48 16:14 18:00 19:33
12 January 1 Rajab Friday 07:53 09:26 13:49 16:15 18:02 19:35
13 January 2 Rajab Saturday 07:53 09:25 13:49 16:17 18:03 19:36
14 January 3 Rajab Sunday 07:52 09:25 13:49 16:18 18:05 19:37
15 January 4 Rajab Monday 07:52 09:24 13:50 16:19 18:06 19:38
16 January 5 Rajab Tuesday 07:51 09:23 13:50 16:21 18:07 19:39
17 January 6 Rajab Wednesday 07:50 09:22 13:50 16:22 18:09 19:41
18 January 7 Rajab Thursday 07:50 09:21 13:51 16:24 18:11 19:42
19 January 8 Rajab Friday 07:49 09:20 13:51 16:25 18:12 19:43
20 January 9 Rajab Saturday 07:48 09:19 13:51 16:27 18:14 19:45
21 January 10 Rajab Sunday 07:48 09:18 13:52 16:28 18:15 19:46
22 January 11 Rajab Monday 07:47 09:17 13:52 16:30 18:17 19:47
23 January 12 Rajab Tuesday 07:46 09:16 13:52 16:31 18:19 19:49
24 January 13 Rajab Wednesday 07:45 09:15 13:52 16:33 18:20 19:50
25 January 14 Rajab Thursday 07:44 09:14 13:53 16:35 18:22 19:52
26 January 15 Rajab Friday 07:43 09:13 13:53 16:36 18:23 19:53
27 January 16 Rajab Saturday 07:42 09:12 13:53 16:38 18:25 19:54
28 January 17 Rajab Sunday 07:41 09:10 13:53 16:39 18:27 19:56
29 January 18 Rajab Monday 07:40 09:09 13:53 16:41 18:29 19:57
30 January 19 Rajab Tuesday 07:39 09:08 13:54 16:43 18:30 19:59
31 January 20 Rajab Wednesday 07:38 09:06 13:54 16:44 18:32 20:00