Janakala, November 2022

Date Hijri Day Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
1 November 6 Rabi al-Akhir Tuesday 05:54 07:19 12:24 15:31 17:18 18:44
2 November 7 Rabi al-Akhir Wednesday 05:55 07:21 12:24 15:29 17:16 18:42
3 November 8 Rabi al-Akhir Thursday 05:56 07:22 12:24 15:27 17:15 18:41
4 November 9 Rabi al-Akhir Friday 05:58 07:24 12:24 15:26 17:13 18:39
5 November 10 Rabi al-Akhir Saturday 05:59 07:26 12:24 15:24 17:12 18:38
6 November 11 Rabi al-Akhir Sunday 06:01 07:27 12:24 15:23 17:10 18:37
7 November 12 Rabi al-Akhir Monday 06:02 07:29 12:24 15:21 17:08 18:35
8 November 13 Rabi al-Akhir Tuesday 06:04 07:31 12:24 15:20 17:07 18:34
9 November 14 Rabi al-Akhir Wednesday 06:05 07:32 12:24 15:19 17:05 18:33
10 November 15 Rabi al-Akhir Thursday 06:06 07:34 12:24 15:17 17:04 18:31
11 November 16 Rabi al-Akhir Friday 06:08 07:35 12:24 15:16 17:03 18:30
12 November 17 Rabi al-Akhir Saturday 06:09 07:37 12:25 15:15 17:01 18:29
13 November 18 Rabi al-Akhir Sunday 06:11 07:39 12:25 15:13 17:00 18:28
14 November 19 Rabi al-Akhir Monday 06:12 07:40 12:25 15:12 16:59 18:27
15 November 20 Rabi al-Akhir Tuesday 06:13 07:42 12:25 15:11 16:57 18:26
16 November 21 Rabi al-Akhir Wednesday 06:15 07:44 12:25 15:10 16:56 18:25
17 November 22 Rabi al-Akhir Thursday 06:16 07:45 12:25 15:08 16:55 18:24
18 November 23 Rabi al-Akhir Friday 06:17 07:47 12:26 15:07 16:54 18:23
19 November 24 Rabi al-Akhir Saturday 06:19 07:48 12:26 15:06 16:53 18:22
20 November 25 Rabi al-Akhir Sunday 06:20 07:50 12:26 15:05 16:51 18:21
21 November 26 Rabi al-Akhir Monday 06:21 07:51 12:26 15:04 16:50 18:20
22 November 27 Rabi al-Akhir Tuesday 06:23 07:53 12:26 15:03 16:49 18:20
23 November 28 Rabi al-Akhir Wednesday 06:24 07:54 12:27 15:02 16:48 18:19
24 November 29 Rabi al-Akhir Thursday 06:25 07:56 12:27 15:02 16:48 18:18
25 November 1 Jumada al-Awaal Friday 06:26 07:57 12:27 15:01 16:47 18:18
26 November 2 Jumada al-Awaal Saturday 06:28 07:59 12:28 15:00 16:46 18:17
27 November 3 Jumada al-Awaal Sunday 06:29 08:00 12:28 14:59 16:45 18:17
28 November 4 Jumada al-Awaal Monday 06:30 08:02 12:28 14:59 16:44 18:16
29 November 5 Jumada al-Awaal Tuesday 06:31 08:03 12:29 14:58 16:44 18:16
30 November 6 Jumada al-Awaal Wednesday 06:32 08:04 12:29 14:57 16:43 18:15