Janakala, September 2023

Date Hijri Day Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
1 September 15 Safar Friday 04:14 05:45 12:40 17:21 19:25 20:56
2 September 16 Safar Saturday 04:16 05:47 12:40 17:19 19:23 20:53
3 September 17 Safar Sunday 04:18 05:48 12:40 17:17 19:21 20:51
4 September 18 Safar Monday 04:20 05:50 12:40 17:16 19:18 20:48
5 September 19 Safar Tuesday 04:22 05:51 12:39 17:14 19:16 20:45
6 September 20 Safar Wednesday 04:24 05:53 12:39 17:12 19:14 20:43
7 September 21 Safar Thursday 04:25 05:54 12:39 17:11 19:12 20:40
8 September 22 Safar Friday 04:27 05:56 12:38 17:09 19:10 20:38
9 September 23 Safar Saturday 04:29 05:57 12:38 17:07 19:08 20:35
10 September 24 Safar Sunday 04:31 05:59 12:37 17:05 19:05 20:33
11 September 25 Safar Monday 04:33 06:00 12:37 17:04 19:03 20:30
12 September 26 Safar Tuesday 04:34 06:02 12:37 17:02 19:01 20:28
13 September 27 Safar Wednesday 04:36 06:03 12:36 17:00 18:59 20:25
14 September 28 Safar Thursday 04:38 06:04 12:36 16:58 18:57 20:23
15 September 29 Safar Friday 04:40 06:06 12:36 16:56 18:55 20:21
16 September 1 Rabi al-Awaal Saturday 04:42 06:07 12:35 16:55 18:52 20:18
17 September 2 Rabi al-Awaal Sunday 04:43 06:09 12:35 16:53 18:50 20:16
18 September 3 Rabi al-Awaal Monday 04:45 06:10 12:35 16:51 18:48 20:13
19 September 4 Rabi al-Awaal Tuesday 04:47 06:12 12:34 16:49 18:46 20:11
20 September 5 Rabi al-Awaal Wednesday 04:48 06:13 12:34 16:47 18:44 20:08
21 September 6 Rabi al-Awaal Thursday 04:50 06:15 12:34 16:45 18:41 20:06
22 September 7 Rabi al-Awaal Friday 04:52 06:16 12:33 16:44 18:39 20:04
23 September 8 Rabi al-Awaal Saturday 04:53 06:18 12:33 16:42 18:37 20:01
24 September 9 Rabi al-Awaal Sunday 04:55 06:19 12:33 16:40 18:35 19:59
25 September 10 Rabi al-Awaal Monday 04:57 06:21 12:32 16:38 18:33 19:57
26 September 11 Rabi al-Awaal Tuesday 04:58 06:22 12:32 16:36 18:30 19:54
27 September 12 Rabi al-Awaal Wednesday 05:00 06:24 12:31 16:34 18:28 19:52
28 September 13 Rabi al-Awaal Thursday 05:02 06:25 12:31 16:32 18:26 19:50
29 September 14 Rabi al-Awaal Friday 05:03 06:27 12:31 16:30 18:24 19:47
30 September 15 Rabi al-Awaal Saturday 05:05 06:28 12:30 16:28 18:22 19:45