Oral, November 2024

Date Hijri Day Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
1 November 28 Rabi al-Akhir Friday 06:53 08:22 13:23 16:25 18:14 19:42
2 November 29 Rabi al-Akhir Saturday 06:55 08:24 13:23 16:23 18:12 19:40
3 November 1 Jumada al-Awaal Sunday 06:56 08:25 13:23 16:21 18:10 19:39
4 November 2 Jumada al-Awaal Monday 06:58 08:27 13:23 16:20 18:08 19:37
5 November 3 Jumada al-Awaal Tuesday 07:00 08:29 13:23 16:18 18:07 19:36
6 November 4 Jumada al-Awaal Wednesday 07:01 08:31 13:23 16:17 18:05 19:34
7 November 5 Jumada al-Awaal Thursday 07:03 08:32 13:23 16:15 18:03 19:33
8 November 6 Jumada al-Awaal Friday 07:04 08:34 13:23 16:14 18:02 19:32
9 November 7 Jumada al-Awaal Saturday 07:06 08:36 13:23 16:12 18:00 19:30
10 November 8 Jumada al-Awaal Sunday 07:07 08:38 13:23 16:11 17:59 19:29
11 November 9 Jumada al-Awaal Monday 07:08 08:39 13:24 16:09 17:57 19:28
12 November 10 Jumada al-Awaal Tuesday 07:10 08:41 13:24 16:08 17:56 19:27
13 November 11 Jumada al-Awaal Wednesday 07:11 08:43 13:24 16:06 17:54 19:25
14 November 12 Jumada al-Awaal Thursday 07:13 08:44 13:24 16:05 17:53 19:24
15 November 13 Jumada al-Awaal Friday 07:14 08:46 13:24 16:04 17:51 19:23
16 November 14 Jumada al-Awaal Saturday 07:16 08:48 13:24 16:03 17:50 19:22
17 November 15 Jumada al-Awaal Sunday 07:17 08:49 13:24 16:01 17:49 19:21
18 November 16 Jumada al-Awaal Monday 07:19 08:51 13:25 16:00 17:47 19:20
19 November 17 Jumada al-Awaal Tuesday 07:20 08:53 13:25 15:59 17:46 19:19
20 November 18 Jumada al-Awaal Wednesday 07:21 08:54 13:25 15:58 17:45 19:18
21 November 19 Jumada al-Awaal Thursday 07:23 08:56 13:25 15:57 17:44 19:17
22 November 20 Jumada al-Awaal Friday 07:24 08:58 13:26 15:56 17:43 19:17
23 November 21 Jumada al-Awaal Saturday 07:25 08:59 13:26 15:55 17:42 19:16
24 November 22 Jumada al-Awaal Sunday 07:27 09:01 13:26 15:54 17:41 19:15
25 November 23 Jumada al-Awaal Monday 07:28 09:02 13:26 15:53 17:40 19:14
26 November 24 Jumada al-Awaal Tuesday 07:29 09:04 13:27 15:52 17:39 19:14
27 November 25 Jumada al-Awaal Wednesday 07:31 09:05 13:27 15:51 17:38 19:13
28 November 26 Jumada al-Awaal Thursday 07:32 09:07 13:27 15:51 17:37 19:13
29 November 27 Jumada al-Awaal Friday 07:33 09:08 13:28 15:50 17:37 19:12
30 November 28 Jumada al-Awaal Saturday 07:34 09:10 13:28 15:49 17:36 19:12